Skip to content
You are ordering from Sakura Garden - Atoka - 11680 US-51 Atoka, TN 38004

Order online for takeout: 4.Avocado Salad from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.