Skip to content
Sakura Garden - Atoka

Order online for takeout: 5. Yellowtail Scallion Roll from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.