Skip to content
Sakura Garden - Atoka

Order online for takeout: L8. Hibachi New York Steak & Shrimp from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.