Skip to content

Order online for takeout: 7.Hibachi Filet Mignon from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.