Skip to content
Sakura Garden - Atoka

Order online for takeout: 5. Hibachi New York Steak from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.