Skip to content

Order online for takeout: 3.Hibachi Salmon from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.