Skip to content

Order hibachi entrees online from Sakura Garden - Atoka for takeout. The best Japanese in Atoka, TN.