Skip to content

Order online for takeout: 5.Hibachi Filet Mignon & Shrimp from Sakura Garden - Atoka. Serving the best Japanese in Atoka, TN.